Podstavec sochy píseckého krále moří

Výstavní činnosti uplynulý rok příliš nepřál, o to byl štědřejší v badatelské práci. Postupné sesedání terénu a rozpadání umělé skalky navršené roku 1903 v Palackého sadech odhalilo na podstavci, který do roku 1995 sloužil barokní Neptunově soše z bývalé kašny na Velkém náměstí, části ornamentální výzdoby.

Povšimli jsme si toho a společně s Jiřím Peštou z píseckého archivu jsme provedli výzkum Neptunovy kašny a okolností přenesení sochy do Palackého sadů. Původní domněnka, že socha byla do Palackého sadů přenesena i s barokním podstavcem, se stávala stále více pravděpodobnou. Po souhlasu Oddělení územního plánování a památkové péče a Odboru životního prostředí Městského úřadu v Písku, stejně jako Technických služeb města Písku jako správce zeleně, proběhl 15. 12. 2020 průzkum přímo na místě.

S ohledem na zachování skalky a statiku celého podstavce došlo s pomocí a pod dohledem muzejního archeologa Tomáše Hiltschera k výkopu dvou úzkých sond na východní a západní straně soklu, které hypotézu definitivně potvrdily.

Objevený článek má výšku 110 cm, půdorysnou úhlopříčku 70 cm a osový průměr 55 cm. V parku byl umístěn „hlavou dolů“, aby ornament nerušil přírodní vzhled skalky. 3D model situace zhotovený Danem Hláskem si můžete prohlédnout zde.

Pokud Vám přišel písecký Neptun v porovnání třeba s budějovickým Samsonem poněkud ubohý, tak vězte, že nedílnou součástí kompozice byl téměř 3,5 m vysoký podstavec, který nad vodní hladinou tvořily dva díly. Z nároží spodní části chrlila vodu čtveřice delfínů a navazovala nyní objevená ornamentální horní část. K dotvoření celé představy o hlavní písecké kašně zbývá dodat, že socha samotná měří cca 175 cm. O dějinách kašny se více dočtete v připravované Výroční zprávě Prácheňského muzea za rok 2020.

autor: Bohumír Bernášek                                                                                                                              další články autora