Domovní znamení Zlatý klíč

Prácheňské muzeum v Písku každoročně rozšiřuje svůj inventář o stovky, mnohdy i tisíce nových předmětů. Řadu z nich získají pracovníci muzea výzkumem (tak obvykle rozmnožují své sbírky archeologové či geolog), mnohé obdrží od návštěvníků či příznivců darem, a čas od času nějaký nový sbírkový předmět zakoupí. Mezi takto získané položky se nejčastěji řadí výtvarné umění, militaria či různé regionální zajímavosti. Do posledního kategorie lze zařadit i jeden z aktuálních nákupů. Je jím zlatý klíč, domovní znamení pocházející ze stejnojmenného domu na píseckém Drlíčově.   

Fotografie zlatého klíče v 60. letech 20. století, fotoarchiv PM

Do Písku se klíč navrací po mnohaletých peripetiích. Dům s čp. 130 zakoupil po revoluci kanadský muzikant Marty Hall, který se rozhodl nemovitost od podlahy zrekonstruovat. Jednou z položek, které chtěl dopřát náležitou péči, bylo i barokní domovní znamení. Je třeba říci, že před dvaceti lety klíč restaurátorský zásah skutečně nutně potřeboval. Marty Hall však nevyužil služeb žádného českého odborníka, ale svěřil ho do rukou Kerstin Förster z Drážďan.

Restaurátorská zpráva z roku 2007 se dochovala a muzeum ji má k dispozici. Paní Förster padesát tři centimetrů dlouhý klíč řádně prozkoumala a zjistila, že jeho základ tvoří konopím obalený drát, dále vápenný štuk a zlacení. Předmět pocházející z 18. století byl ve velmi špatném stavu. Štuk byl zvětralý a obsahoval řadu trhlin, kterými mohla dešťová voda pronikat až ke kovové kostře. Že byl kdysi zlatý, mohl podle jeho tehdejší barevnosti hádat málokdo. V Drážďanech použili kovové svorky, pryskyřici a sádrový štuk a jeho stav stabilizovali, následně se pomocí 22 karátového zlata snažili přiblížit původní povrchové úpravě. Odvedli dobrou práci, klíč byl zachráněn. Ale pro případ, že by se měl opět na fasádu domu vracet, doporučovala restaurátorka raději zhotovení malé stříšky. 

Nový přírůstek ve sbírkách píseckého muzea, foto PM

Všechny plány Marty Halla však vzaly za své. Zadlužil se, z Písku odešel a domovní znamení použil u jednoho ze svých věřitelů jako zástavu. Ta propadla a klíč na několik let z Písku zmizel. A to i z očí muzejníků, ze zapomnění se vynořil jen jednou, to když ho před několika lety jeho tehdejší majitel nabízel za horentní sumu na internetovém aukčním portále.      

Nyní se klíč do “svého” města vrátil. Prácheňské muzeum má ve sbírkách píseckých domovních znamení hned několik, mezi nimi dokonce už i jeden zlatý klíč. Návštěvníci ho naleznou přímo v expozicích. Je to pravděpodobně klíč původní, snad již renesanční, a na domě zřejmě visel  ještě před zhotovením klíče nově získaného. O jeho původu se však jinak neví nic. O tom, jak, kdy a kdo ho do muzea donesl, se záznamy bohužel nedochovaly. Dům v ulici Fráni Šrámka tak dnes zdobí klíč v pořadí již třetí, který zřejmě nechali zhotovit současní majitelé domu.

Dům U Zlatého klíče dnes, foto PM

autor: Jan Kouba                                                                                                                                                                                       další články autora