VÝSTAVA

Vstávejme, do Betléma spěchejme

Galerie muzea  28. 11. –  31. 12. 2023

Na letošní adventní a vánoční čas připravuje Prácheňské muzeum v Písku výstavu, na které se menší i větší návštěvníci vydají spolu s Josefem a Marií do Betléma, prožijí zázrak štědrovečerní noci a spolu se Svatou rodinou budou svědky všech následujících podivuhodných událostí. Originální interaktivní výstavu zakončí velkolepý fotokoutek, na kterém pak větší i menší skupiny návštěvníků mohou své vánoční putování zaznamenat.