Prácheňské muzeum slaví letos 140 let svého trvání. K výročí bylo vydáno pamětní razítko, které si můžete nechat natisknout například do cestovních deníků.


AKTUÁLNÍ AKCE MUZEA


S muzeem v přírodě

S muzeem v přírodě

Neděle 14. 7. 2024 | 8 - 10 hodin | Sraz v 8 hodin na Svatotrojickém hřbitově | Akce nejen pro rodiny s dětmi: dozvíte se mnohé o ptačím společenství hnízdícím v Písku. Ukázka odchytu a kroužkování, kreativní dílna s ptačí tématikou pro děti. V případě deště se akce v úspornější podobě koná v přednáškovém sále muzea.

Eli Švecová | 50:50

Eli Švecová | 50:50

27. 6. – 8. 9. 2024, vernisáž 26. 6 od 17 hodin, Malé výstavní síně | Eliška Švecová (Čadková) se narodila 1. 10. 1980 ve Strakonicích, kde pracuje stále. Vystudovala Střední soukromou výtvarnou školu v Písku, obor Propagační výtvarnictví, kde její kresbu ovlivnil zejména pan profesor František Doubek. V roce 2015 si otevřela vlastní ateliér - El čeko. Autorku zajímají především portréty a jejich barevné ladění, někdy se také inspiruje motivy z přírody.

U Holečků na statku

U Holečků na statku

28. 6. – 6. 10. 2024, Chodba knihovny | Výstava je historicko-dokumentační. Nese podtitul Život jedné jihočeské selské rodiny, jak ho zachytily unikátní dochované fotografie. Autorem či iniciátorem většiny dochovaných snímků je jihočeský sedlák Jan Holeček (1875 – 1953), jehož tatínek Matěj byl bratrancem slavného spisovatele Josefa Holečka. Jan Holeček na začátku 20. století pomocí fotoaparátu zdokumentoval svůj život. Přes sto dochovaných skleněných destiček se před několika lety dostalo zajímavou shodou okolností do muzea a nyní nastal čas představit každodenní radosti a strasti, které život u Holečků na přelomu 19. a 20. století přinášel.

Malba v Písku

Malba v Písku

6. 6. – 18. 8. 2024, vernisáž 5. 6. od 17 hodin, Galerie muzea | Kolektivní výstava Malba v Písku představí tvorbu jedenácti autorů, ve dvou okruzích. V jedné části díla Františka Romana Dragouna, Romana Kubičky, Ivy Petrové, Jana Sýkory, Jiřího Řeřichy a Dalibora Říhánka. V druhém okruhu jsou zastoupeni Michal Jánský, Petr Mano, Václav Rožánek, František Trávníček a Oldřich Smutný. | Komentovaná prohlídka v červenci ZRUŠENA. Další komentovaná prohlídka: 14. 8. 2024 od 16 hodin | Akce je finančně podpořena městem Písek.

Život ve věčné tmě aneb po cestách slepých brouků

Život ve věčné tmě aneb po cestách slepých brouků

1. 5. – 18. 8. 2024, Památník města Protivína | Výstava o jeskyních, jejich zvířecích obyvatelích a lidech, kteří je zkoumají

PRÁCHEŇSKÉ MUZEUM PÍSEK

Plastický obraz
píseckého regionu

Návštěvníka čekají témata Pravěk a doba slovanská, Počátky hradu a města Písku. Dějiny regionu, Chráněná území, Nerostné bohatství, Kulturní tradice Písecka, Zlato v Pootaví, Ryby a rybářství (což je ojedinělá expozice živých
tvorů v muzeu). 


STÁLÉ EXPOZICE


Počátky hradu
a města Písku

Expozice umístěná v unikátní dochované části gotického hradu - rytířském sále - nabízí pohled na původní charakter hradu i poznatky o vzniku města. Návštěvníci oceňují modely hradu z různých stádií jeho výzkumu, stejně tak jako sbírkové předměty, které toto téma ilustrují. 

VÍCE O EXPOZICI

Nerostné bohatství

Expozice návštěvníky seznamuje s geologií a mineralogií Písecka. Je členěna chronologicky podle geologických jednotek a minerálních paragenezí, které jsou ve vitrínách dokumentovány ukázkami nejvýznamnějších hornin a nerostů. 

VÍCE O EXPOZICI

Ryby a rybářství

Znovuotevření 18. května 2023 v 16 hodin

Expozice prezentuje ryby českých řek, rybníků a přehradních nádrží v sedmi akváriích o objemu 2 000 litrů, dvou akvárií o objemu 2 500 litrů a jedné průhledové nádrži o objemu 130 litrů. Pravidelně zde bývá vystaveno 16 až 20 druhů ryb.

VÍCE O EXPOZICI


 

Programy pro školy
 

Doprovodné programy a tvůrčí dílny připravují muzejní pedagogové ke stálým expozicím i k aktuálním výstavám. Charakter vyučování v muzeu odpovídá věku žáků a vychází z Rámcových vzdělávacích programů jednotlivých stupňů škol. Během výuky jsou děti vedeny k aktivitě, k rozvoji představivosti a k tvůrčím řešením. 


NAVŠTIVTE TAKÉ


Památník města
Protivína

Mezi léty 2000 až 2008 se muzeum rozrostlo o specializovanou expozici Exotická příroda - s důrazem na její pestrost a různorodost. Ve ztemnělém prostředí pralesa představí expozice „Exotický svět hmyzu“ motýly, sarančata, pavouky a mnoho dalších druhů. „Svět pod mořskou hladinou“ je ukázkou bohaté kolekce mořských živočichů ve stylizovaném prostředí korálových útesů.

VÍCE O EXPOZICI

Památník Adolfa
Heyduka

V roce 1900 si básník nechal vystavět podle návrhu  se symboly básnictví – pegasem a labutí. Po smrti paní Heydukové zde byl zřízen památník, který spravuje Prácheňské muzeum v Písku. Jsou zde dochovány básníkova pracovna, jídelna a salon, a to včetně nábytku, knihovny, obrazů i drobných užitkových předmětů. Památník doplňuje malá nově zřízená expozice o životě a díle básníka.

VÍCE O EXPOZICI

Pozorovací věž
Řežabinec

Od roku 1949 je zde chráněn 104 ha velký rybník (největší v okrese Písek) a od roku 1985 i území tůní na jeho východním břehu. V současné době je nejvýznamnější složkou rezervace ptactvo v rákosinách pobřeží a porostech tůní a také obojživelníci v tůních.

VÍCE O EXPOZICI

GEOLOGICKÉ STRÁNKY

Unikátní sbírka
nerostného bohatství

Jak je u muzejních sbírek obvyklé, i v píseckém muzeu je jen malá část ukázek minerálů a hornin veřejnosti prezentována formou stálé expozice. Naprostá většina sbírkových vzorků je uložena v depozitáři, kde je zajištěna jejich ochrana a trvalé uchování. Slouží především k vědeckým a studijním účelům, příp. jsou občas v menší míře využívány ke krátkodobým výstavám, a zůstávají proto běžným návštěvníkům skryty. 


ČLÁNKY / FOTA / VIDEA


Rozhovor s Jiřím Práškem

Rozhovor s Jiřím Práškem

V době, kdy tento rozhovor vychází, se se svými kolegy loučí do penze mířící Jiří Prášek, ředitel Prácheňského muzea v Písku.

Slíbil jsem vydržet do padesátého ročníku

Slíbil jsem vydržet do padesátého ročníku

Asi každý už slyšel o dlouhodobém ornitologickém výzkumu na rybníku Řežabinci, který probíhá každoročně ve druhé půlce července. Pořádající Prácheňské muzeum a ornitolog RNDr. Jiří Šebestian nabízí veřejnosti možnost tábor výzkumníků navštívit letos od 23. do 1. 8. od 6 do 18 hodin.

Přednáška - Svatý hřeb z Milevska

Přednáška - Svatý hřeb z Milevska

Video záznam - dle přednášejích

Knihovna

Knihovna, jejíž počátky sahají až do doby vzniku muzea, se postupem času rozrostla na jednu z nejvýznamnějších muzejních knihoven nejen jižních Čech.
Kromě fondů odborné a regionální literatury, které jsou průběžně doplňovány, obsahuje významný konzervační fond. Ten je tvořen z pozůstalosti získanými soukromými knihovnami básníka Adolfa Heyduka (cca 3400 svazků), regionalisty a bibliofila Jaromíra Malého (cca 5250 svazků) a regionalisty Ivo Beneše (cca 6300 svazků).


ZAMĚSTNANCI MUZEA


PhDr. Jiří Prášek
ředitel muzea

☎ 382 201 114 / 739 203 424
prasek@prachenskemuzeum.cz

Mgr. Jan Adámek
středověké dějiny
zástupce ředitele / vedoucí oddělení
☎ 382 201 120
adamek@prachenskemuzeum.cz

Mgr. Jaroslav Jiřík Ph.D
archeolog
vedoucí oddělení

☎ 382 201 123 / 728 101 790
jirik@prachenskemuzeum.cz


KOUPÍTE U NÁS


Nabízíme suvenýry, pohlednice, keramiku a více než osmdesát titulů publikací.


FOTOGALERIE


Zřizovatel

Organizace zřizované Jihočeským krajem

Spolupracujeme: