Velké náměstí 114, 397 24 Písek | tel.: +420 382201111 | fax: +420 382201114 | e-mail | Otevírací doba | Vstupné
Home

Zřizovatel: Jihočeský kraj
Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
37076, České Budějovicepočítadlo.abz.cz

aktualizováno: 2021-06-18

Aktuální výstava

27. 11. -  31. 12. 2021

Mincovní poklady
Čtyři unikátní nálezy z posledních let na PíseckuNenechte si ujít jedinečnou příležitost vidět čtyři významné mincovní depoty. Výstava bude doplněna komentovanými prohlídkami, návštěvníci si budou moci na vlastní kůži vyzkoušet ražbu mincí. Jako bonus byla vyražena limitovaná edice dvou set kusů stříbrných kopií brakteátů ze Sepekova, které bude možné zakoupit v muzejním obchodě.


Středověké depoty jsou velkou vzácností a pro odborníky představují cenný soubor informací. Nejstarší prezentovaný mincovní depot byl uložen v keramické nádobě a pochází od obce Řeteč. Nález se sestává z 1341 kusů stříbrných denárů knížat Spytihněva II. a Břetislava I. Řetečský depot nás přivádí do složitého období konsolidace českého státu (trvalé připojení Moravy, jež dostal Břetislav I. do správy od svého otce Oldřicha). Břetislav též proslul „romantickým“ únosem své budoucí choti Jitky z bavorského kláštera ve Svinibrodu v roce 1030.

O dvě století mladší depot rozptýlených mincí byl nalezen u samoty Kocourov přesně na hranicí katastrů města Písek a Oldřichova. Skutečnost, že byly rozptýlené v ornici, svědčí o tom, že poklad byl z původního místa uložení vytržen při zemědělských pracích.  Jedná se o dva exempláře českých brakteátů krále Přemysla Otakara II. (1253-1278) nebo Václava II. (1278/1283-1305) a především 54 rakouských a bavorských stříbrných feniků.

Nejnověji objevený depot středověkých mincí pochází z okolí městečka Sepekov. Mince byly zemědělskou činností vytrženy z místa svého původního uložení a rozvlečeny po velikém prostoru. Bylo nutné přistoupit k postupné skrývce ornice. Povrchovým průzkumem a při následné skrývce bylo získáno značné množství celých mincí a jejich zlomků. Předběžně bylo napočítáno lehce přes 800 kusů. Sepekovský depot se skládal téměř výhradně z jednoho jediného typu brakteátu krále Přemysla Otakara II. Mince se zřejmě do země dostaly nedlouho po svém vyražení v mincovně, čemuž nasvědčuje i to, že nenesou žádné známky používání.

Chronologicky nejmladším nálezem je depot mincí nalezený v areálu zemědělského družstva v Kučeři. Jednalo se o jednotlivé mince vytržené lžící bagru ze slepené hroudy. Nález se stal výchozím bodem pro záchranný archeologický výzkum Prácheňského muzea v Písku. Nález patří do skupiny mincovních depotů neklidného období (tj. období husitských válek, doby vlády Zikmunda Lucemburského, Albrechta V. Rakouského a Ladislava Pohrobka).  Kučeřský poklad je vzhledem k nižší ryzosti kovu a tedy stavu dochování stále v procesu konzervace.

Nenechte si ujít jedinečnou příležitost vidět čtyři významné mincovní depoty na jedné výstavě.  Soubory z Kocourova a Sepekova budou veřejnosti prezentovány vůbec poprvé. Unikátní poklad z Řetce pak opustí muzejní trezor po dlouhých čtyřech letech. Výstava bude doplněna komentovanými prohlídkami, návštěvníci si budou moci na vlastní kůži vyzkoušet ražbu mincí. Jako bonus byla vyražena limitovaná edice dvou set kusů stříbrných kopií brakteátů ze Sepekova, které bude možné zakoupit v muzejním obchodě.
 
Portál byl realizován za finanční podpory města Písku (grantový program města Písku na podporu cestovního ruchu).
© 2021 www.prachenskemuzeum.cz