Velké náměstí 114, 397 24 Písek | tel.: +420 382201111 | fax: +420 382201114 | e-mail | Otevírací doba | Vstupné
Home

Zřizovatel: Jihočeský kraj
Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
37076, České Budějovicepočítadlo.abz.cz

aktualizováno: 2021-06-18

Aktuální výstava
10. 11. –  31. 12. 2021

Zmizelý Písek
Výstava z výtvarných depozitářů muzea


Tato drobná výstava je tvořena díly z výtvarných depozitářů. Na jednotlivých vyobrazeních je prezentována historická zástavba města či zajímavé stavby, které jsou dnes již minulostí a to buď důsledkem přestaveb či úplné asanace celých uličních front. Nenáročnou formou provede po časové ose od nejstaršího vyobrazení z roku 1680, kterým je kopie fresky z Horažďovického zámku, až po obrazy doby První republiky, jako například pohled na vilu Martu, kde vyrůstala Dagmar Šimková. Historie města, jenž oslavilo 777 let, je samozřejmě bohatá a téma proměny městské zástavby je zcela nemožné pojmout v takto omezeném rozsahu. Budiž tedy tato výstava spíše zajímavou sondou do minulosti pro návštěvníka, který má rád své město a chce se o jeho historii dozvědět o něco málo více.
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
 

 

Mé díky za konzultace při přípravách výstavy patří: PhDr. Jiřímu Práškovi, Mgr. Janu Adámkovi, Mgr. Bohumíru Bernáškovi a Mgr. Janu Koubovi.

Instalace výstavy: Leoš Bolardt a Lukáš Faktor

Grafika: Ing. Tomáš Droppa

                                                                                                                                             Martina Měřičková
 
Portál byl realizován za finanční podpory města Písku (grantový program města Písku na podporu cestovního ruchu).
© 2021 www.prachenskemuzeum.cz