Velké náměstí 114, 397 24 Písek | tel.: +420 382201111 | fax: +420 382201114 | e-mail | Otevírací doba | Vstupné
Home arrow Výstavy arrow Stopy v Písku

Zřizovatel: Jihočeský kraj
Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
37076, České Budějovicepočítadlo.abz.cz

aktualizováno: 2021-06-18

Stopy v Písku

 3. 9. 2021 –  17. 10. 2021/ Vernisáž 2. 9. v 17 hodin
Stopy v Písku
Umělecká Beseda a S.Č.U.G. Hollar

Umělecká beseda se výstavou Stopy v Písku vrací po 114 letech do města spjatého s životem jednoho z jejích prvních čestných členů – Mikoláše Alše.  Byla to tehdy – v roce 1907 – již 68. výstava členů výtvarného odboru Umělecké besedy, založené již roku 1863. Dnes již nevíme, kteří členové se tehdy výstavy zúčastnili a jaká díla do Písku přivezli. Pohled o století zpět v nás vyvolává pocit závrati a současně naléhavé otázky. Jakou cestu urazila Umělecká beseda od té doby? V čem je umění jejích členů jiné, v čem jsou jiní vystavující umělci? Je stále pro nás nosná idea vetknutá zakladateli Umělecké Besedy do jejího štítu: V umění volnost? Idea otevřenosti, tolerance a připravenosti k tvůrčí konfrontaci napříč uměleckými i filosofickými názory.

Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Idea interdisciplinárního propojení mezi uměním slova, hudbou a vizuální tvorbou. Musíme s respektem konstatovat, že nosnost těchto idejí, z nichž spolek vznikl, se obdivuhodně projevila ve stmelující energii obnovitelů Umělecké besedy, kteří po letech mocensky vnucené nečinnosti, besední život v polistopadových dnech obnovovali. Jak je tomu aktuálně s vlastní uměleckou tvorbou, můžeme nyní vyčíst v uměleckých dílech třech desítek umělců, které nám výstava Stopy v písku představuje. Výstavu kurátorsky připravila malířka a grafička Jana Budíková, která výstavu koncipovala jako společnou výstavu Umělecké besedy a Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Využila toho, že více členů Umělecké besedy jsou též členy Hollaru: vedle kurátorky Jany Budíkové (*1949) to jsou Miloš Michálek (*1949), Pavla Aubrechtová (*1946), Aleš Lamr (*1949), Miloslav Polcar (*1947), Vladimír Gebauer (*1946), František Hodonský (*1945) a přizvala ještě čtyři další názorově blízké grafické umělce z Hollaru Miroslava Pošvice (*1959), Annu Khunovou (*1946), Markétu Královou (*1952) a Jiřího Kornatovského (*1952).  Do projektu ještě zapojila další členy Umělecké besedy skláře Oldřicha Plívu (*1946), sochařku originálním způsobem pracující s technikou štukolustra Renátu Kocmanovou (*1979), keramičku Šárku Radovou (*1949), sochařku a keramičku Helenu Samohelovou  (*1941), sochaře Petra Stanického (*1975), sochařku a grafičku Kristinu Vašíčkovou (*1980), malíře, sochaře a performera Svatopluka Klimeše (*1944), sochaře Jiřího Kačera (*1952), Veroniku Durovou (*1984), Josefínu Duškovou (*1981) a malíře Alfreda Symůnka (*1977), Jiřího Vovse (*1945), Pavla Mühlbauera (*1949), Vladimíra Vélu (*1980), Tomáše Pilaře (*1979) a malířku Zdenku Huškovou (*1977). Odrazem trvalé spolupráce a otevřenosti při aktivitách Umělecké besedy je i přizvání názorově blízkých umělců, působících mimo zavedená umělecká sdružení, malíře, sochaře a grafika Rostislava Nováka (*1942) a malířky Kristýny Šormové (*1985). Domnívám se, že uvedený výběr je reprezentativním, byť ne vyčerpávajícím, pro současné myšlení umělců Umělecké besedy. Odráží jejich intenzívní zamýšlení se nad existenciálními otázkami, k nimž vede tolik znejišťujících momentů našeho aktuálního světa. Světa, jehož jistoty roku 1907, roku první výstavy Umělecké besedy, se již dávno rozplynuly a tím dramaticky obnažily fundamentální problémy a potřeby našeho bytí. Naplňuje mě mírným optimismem, že tato hledání nezůstávají oslyšena. Velmi přeji, aby tyto výpovědi našly své vnímavé diváky.

Ivo Binder
předseda výtvarného odboru UB

 
Portál byl realizován za finanční podpory města Písku (grantový program města Písku na podporu cestovního ruchu).
© 2021 www.prachenskemuzeum.cz