Velké náměstí 114, 397 24 Písek | tel.: +420 382201111 | fax: +420 382201114 | e-mail | Otevírací doba | Vstupné
Home arrow Výstavy arrow Archiv výstav arrow František Doubek

Zřizovatel: Jihočeský kraj
Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
37076, České Budějovicepočítadlo.abz.cz

aktualizováno: 2021-06-18

František Doubek

20.11. - 31. 12. 2020

František Doubek / grafika, kresba

Výstava k nedožiitým 80. narozeninám umělce
Galerie muzea a Rytířský sál

Od konce listopadu je v prostorách Rytířského sálu a galerie instalována výstava vynikajícího milevského rodáka Františka Doubka.  Výstava se koná k příležitosti nedožitých 80. narozenin autora, které by oslavil v dubnu tohoto roku.

Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek

Virtuální výstavu můžete zatím sledovat na www.facebook.com/pmpisek či www.instagram.com/prachenskemuzeum/

Grafik, matematik, hudebník a typograf strávil většinu svého života v Písku, kde vyučoval na píseckém gymnáziu, dále působil jako zástupce ředitele na střední zdravotnické škole a od roku 1994 byl pedagogem na Soukromé střední výtvarné škole. V roce  2002 odešel do důchodu a realizoval některé rozsáhlé projekty jako např. kresbu erbů pro Ottovo nakladatelství v Praze. Výtvarně zmapoval písecká domovní znamení a městské znaky. K jeho oblíbeným námětům patřila architektura, rád kreslil především jihočeská historická města. Výstava se koná k příležitosti nedožitých 80. narozenin autora, které by oslavil v dubnu tohoto roku.
Hlavním spojovacím prvkem bohaté umělecké tvorby Františka Doubka je vynikající perfekcionismus ve ztvárnění všech výtvarných děl. Jeho kresba je dokonalá a plná smysluplných detailů. Zároveň také obsah ukazuje hlubokou erudovanost umělce, který zachycuje již někdy zapomenutou krásu odkazu našich předků.
Obsahem výstavy jso Doubkovy kresby, knižní ilustrace, návrhy medailí. Připomíná nám, jak velký byl rozsah témat a projektů umělce. V Galerii a Rytířském sále Prácheňského muzea budete moci zhlédnout grafické připodobnění řady evropských a českých měst, erby měst, české, evropské šlechty a církevních řádů a portréty osobností českých králů a královen. Zachycuje také významná česká města UNESCO.
Grafiky a kresby mají reprezentativní charakter a jsou velice vhodná pro propagaci naší kultury. Ukazují společné kořeny – architekturu, která nás spojuje s předchozími staletími, odkazy našich předků, kteří svým významem přinesly Evropě a tím také naší vlasti věhlas. Výstava potvrzuje celkovou vysokou kulturní úroveň, tvořivost, řemeslné dokonalosti, odvahu a velkorysost těch, kteří naší zemi po staletí vládli.
Gotické i barokní katedrály, renesanční centra měst, nebo klasicistní paláce po celé Evropě nám také dodnes připomínají, jak mnoho společného odedávna mají dnešní členské státy Unie.Published on the occasion of the artist’s 80th birthday: 1940 – 2020
 
The main element that connects all Doubek’s rich artistic work is the excellent perfectionism found in all his works. His drawing technique is precise and full of meaningful details, while at the same time the content of his art demonstrates his deep education in that it captures the beauty of our ancestors’ legacy, sometimes already forgotten. This exhibition catalogue includes Doubek’s drawings, book illustrations, and medal designs, and it recalls the vast range of projects undertaken by this Písek artist. It contains graphic representations of a number of European and Czech cities, municipal coats of arms, Czech and European aristocracy, religious orders, and portraits of the kings and queens of Bohemia. It also depicts important Czech UNESCO sites.
František Doubek’s exhibition of prints and drawings represented the Czech Republic under the Czech Presidency of the European Union and was awarded as such. The exhibition has been presented in many cities in Europe and around the world, and its content provides a very appropriate way to faithfully represent and promote Czech culture. It shows our common roots: the architecture that connects us indirectly with centuries past as well as the legacy of our ancestors who, through their significance, have brought eminence to Europe and thus to our own homeland. This project confirms the high cultural standard, the creativity, the craftsmanship, the courage, and the generosity of those who ruled our country for centuries. Gothic and Baroque cathedrals, Renaissance city centers, and Classicist palaces throughout Europe remind us, even now, of how much today’s member states of the European Union all have in common.
In his works, František Doubek has taught many generations to raise their eyes to the beauties of architectural design in historic houses. He has taught them to admire the many creative expressions to be found in facades, house signs, and portals.
At present, František Doubek’s efforts are associated with organizing meetings among the former royal towns of the Czech Přemyslid dynasty. These historically significant meetings aspire to create new traditional and non-traditional contacts that are based on the historical foundation of the Přemyslid towns. The entire program of the meeting is focused and organized so that the statutory representatives of the individual regions and most of the Přemyslid towns of the Czech Republic may gather together. Representatives of twinned European cities are always invited as guests, as are representatives of universities and churches. A more distant goal is to establish a permanent exhibition of “Czech Statehood” and to organize a traveling representative exhibition that extends into national and international awareness.
 
Jiří Reiniš


 
Portál byl realizován za finanční podpory města Písku (grantový program města Písku na podporu cestovního ruchu).
© 2021 www.prachenskemuzeum.cz