Velké náměstí 114, 397 24 Písek | tel.: +420 382201111 | fax: +420 382201114 | e-mail | Otevírací doba | Vstupné
Home arrow Výstavy arrow Archiv výstav arrow Pavel Piekar a Ivo Křen

Zřizovatel: Jihočeský kraj
Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
37076, České Budějovicepočítadlo.abz.cz

aktualizováno: 2020-07-01

Pavel Piekar a Ivo Křen
7. 11. – 1. 12. 2019 / vernisáž 6. 11. v 16 hodinPavel Piekar a Ivo Křen
Krajiny viděné a vysněné / linoryty
Grafika a kresby Pavla Piekara a Ivo Křena

Své grafické listy vystavují dva autoři, kteří ve své tvorbě používají dominantně techniku barevného linorytu a patří v této oblasti k předním českým tvůrcům.
Pro oba se stala neustálým inspiračním zdrojem krajina se všemi jejími prvky a jevy zobrazovanými v nejrůznějších polohách.
Barevné linoryty Pavla Piekara vznikají podle přesných přípravných kreseb v plenéru - barevných nebo černobílých. Realisticky viděné scenérie jsou následně autorem zpracovány jeho oblíbenou grafickou technikou, soutiskem barev z jednotlivých linorytových matric. Soustředí se jak na velké krajinné celky, tak i na výrazné detaily, kterými je krajina naplněna. Piekarovy barevné studie v technice barevných tuší a akvarelů jsou na této výstavě zastoupeny také.
Ivo Křen provádí mnohonásobné soutisky z jedné, postupně odrývané  linorytové matrice. Společným jmenovatelem jeho grafik se stala převážně volně snová abstrakce krajiny jako přírodní entity, proměnné a fascinující barevností, tvarovou variabilitou a strukturou, mající charakter nadčasovosti. Přírodní svět je mu zdrojem prožitků v podobě jak dramatických, tak i velmi nepatrných vizuálních vzruchů a impulsů, ale i reflexí zcela niterných a duchovních.
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
 
Ivo Křen pro svou tvorbu používá téměř výhradně techniku barevného  linorytu. Mnohonásobné soutisky provádí z jedné, postupně odrývané  matrice. K technikou danému sledu kroků přistupuje jako k volně se  odvíjejícímu procesu tvorby, srovnatelnému s malířskými postupy.  Nechává ovlivňovat momentálním výrazem mezistavu grafického listu  a neváhá činit bezprostřední zásahy proměňující původní rámcovou  koncepci kompoziční i barevnou. Techniku barevného linorytu používá  jako výjimečně variabilní nástroj, nabízející nepřebernou škálu výrazově  odlišných způsobů práce. Postupně narůstající odstup od obnažování světa  lidských dramat ho nakonec přivedl k opuštění figurativních stop i náznaků  příběhů. Společným jmenovatelem jeho grafik se stalo převážně vyjevování  přírodního rázu krajiny jako přírodní entity, proměnné a fascinující  barevností, tvarovou variabilitou a strukturou, mající charakter nadčasovosti.  Obdivuhodný přírodní svět je zdrojem prožitků v podobě jak dramatických, tak
i velmi nepatrných vizuálních vzruchů a impulsů, ale i reflexí zcela niterných a duchovních. Křenovo „překlopení“ obyčejnosti v úžas z objevovaných tajemství nabízí mnoho harmonických a pozitivních dojmů.


Pavel Piekar je příslušníkem generace, která se zasadila o renesanci českého linorytu od počátku devadesátých let až do dnešních dnů.Jeho grafiky jsou osobité a technicky náročné. Realisticky zobrazuje skutečnost a tu poté převádí do techniky barevného linorytu. Jeho grafika vzniká podle přesné kresby, ze které se kopírují jednotlivé desky – barvy pro následující soutisk. Podle obtížnosti tématu se počet jednotlivých desek – barev pohybuje od 5 do až 50 barev. Jeho tisky jsou autorské a malých nákladů.
Pravidelně vystavuje od počátku devadesátých let, od té doby uspořádal doma i v zahraničí přes 70 samostatných výstav a účastnil se podobného počtu výstav kolektivních. Za svou tvorbu dosáhl uznání v české republice – ocenění na grafice, roku, Bienále grafiky a Intersalonu.V posledních letech se podílí na přípravě a organizování výstav také kurátorsky a organizačně (výstavy pořádané SČUG Hollar, galerie Klatovy/Klenová).
V oblasti grafiky a barevného linorytu patří Pavel Piekar k nejvýznamnějším současným tvůrcům,  v České republice je znám i knižními ilustracemi.
 
Portál byl realizován za finanční podpory města Písku (grantový program města Písku na podporu cestovního ruchu).
© 2020 www.prachenskemuzeum.cz