Velké náměstí 114, 397 24 Písek | tel.: +420 382201111 | fax: +420 382201114 | e-mail | Otevírací doba | Vstupné

Zřizovatel: Jihočeský kraj
Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
37076, České Budějovicepočítadlo.abz.cz

aktualizováno: 2021-06-18

Pracoviště zoologie
RNDr. Jiří Šebestian

http://www.sebestian.ic.cz

Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Zoologické oddělení existuje v muzeu od roku 1970. Současný zoolog pracuje v muzeu od roku 2009 a spravuje sbírku obsahující více než 2 000 druhových karet. Většinu této sbírky tvoří hmyz, který byl do muzea získán ještě před tím než muzeum nějakého zoologa mělo - jako dar od F. Krcha a M. Stockého. Další velkou část tvoří entomologická sbírka od zemřelého profesora Dragouna. Díky zahraničním expedicím RNDr. Karla Pecla - bývalého zoologa muzea, byla sbírka obohacena o další exotické přírodniny dovážené těmito expedicemi. Díky dovezeným přírodninám a zkušenostem získaným na zahraničních expedicích pak vybudoval také stálé expozice Exotické přírody – exotický svět hmyzu, exotický svět pod mořskou hladinou, exotický svět hor, savan, pouští a pobřeží řek a jezer a exotický svět pralesů a mořských pobřeží v naší pobočce – Památníku města Protivína. Dr. Pecl také vybudoval známou expozici živých ryb našich vod v rozměrných akváriích v chladném prostředí sklepních chodeb našeho muzea.
Systematické budování sbírky obratlovců není, vzhledem k přísné druhové ochraně, možné a tak jsou obratlovci do sbírek získáváni náhodně v podstatě jen jako nálezy čerstvých úhynů. Kromě sbírkových předmětů obsahuje zoologický depozitář poměrně bohatou kolekci preparátů obratlovců, především ptáků, nesbírkové povahy, které byly na začátku 20. století do muzea získány z muzea v Soběslavi výměnou za blatské výšivky. Část těchto preparátů je vystavena ve stálé expozici Chráněná území Písecka, další jsou využívány příležitostně při výstavách.
Protože dokumentace obratlovců regionu formou odchytů nebo zástřelů není možná, věnuje se zoolog faunistickým výzkumům chráněných území a soustřeďování faunistických dat z území regionu. Od roku 2003 každoročně organizuje prázdninovou odchytovou kroužkovací akci pro mladé zájemce o ornitologii a ochranu přírody v národní přírodní rezervaci Řežabinec, Řežabinecké tůně – kroužkovat se zde začalo již v roce 1977 také pod vedením dr. Pecla. Informace o ptačím společenstvu rezervace od roku 1980 dále rozšiřuje pravidelné každoměsíční sčítání ptáků v rezervaci, a od roku 2002 zde začal - jako na prvním místě v ČR - i pravidelný odchyt a kroužkování ptáků v hnízdní sezóně metodou CES (constant effort sites).
Specializací zoologa je ornitologie, fyziologie živočichů, etologie a ochrana přírody. Je členem České společnosti ornitologické, členem představenstva Společnosti spolupracovníků kroužkovací stanice Národního muzea v Praze a vedoucí Pracovní skupiny pro výzkum a ochranu chřástala polního v ČR. Koordinuje monitoring v několika Ptačích oblastech soustavy Natura 2000 na Písecku a na území bývalého Prácheňského kraje i v Jihočeském kraji. Byl zvolen předsedou zoologické komise Asociace muzeí a galerií ČR. Osvětově výchovná činnost našeho zoologa zahrnuje vlastní přednášky o přírodě i organizaci přednášek pro muzejní cyklus.

 
Portál byl realizován za finanční podpory města Písku (grantový program města Písku na podporu cestovního ruchu).
© 2021 www.prachenskemuzeum.cz