Velké náměstí 114, 397 24 Písek | tel.: +420 382201111 | fax: +420 382201114 | e-mail | Otevírací doba | Vstupné
Home

Zřizovatel: Jihočeský kraj
Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
37076, České Budějovicepočítadlo.abz.cz

aktualizováno: 2019-01-04

David BALIHAR
8. 9. – 30. 9. 2018 / Vernisáž: 7. 9. v  17 hodin

David BALIHAR
Cesta kol mé světnice / A Journey aroud my Room
Fotografie dírkovou komorou

Cesta kol mé světnice – pod tímto názvem představuje fotograf a grafický designer David Balihar (1972) v Prácheňském muzeu v Písku výběr svých snímku z posledních let pořízených dírkovou komoru, jinak také zvanou camera obscura, kterou ve své fotografické tvorbě využívá téměř dvacet let.
Výstava je koncipovaná do dvou části. V první najdou návštěvníci fotografie věnované městské a industriální krajině, což je jedno z autorových stěžejních témat, v té druhé, intimnější pak mohou nahlédnout do jeho soukromí a nejbližšího okolí.

Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek

Neobvyklá technika umožňuje fotografovi velmi svobodně a kreativně realizovat tvůrčí záměry. Jeho pohled na realitu diváka často překvapí a zároveň také inspiruje. Obyčejné věci dostávají nový význam a studené průmyslové stavby odhalují svůj skrytý půvab.
Přestože autor běžně používá i polychromatický materiál, na této výstavě prezentuje pouze černobílé fotografie. A byť jde o snímky vesměs současné, dodává tato volba celému souboru lehce melancholický nádech zašlých časů.

A Journey Around My Room is an exhibition of works by the photographer and graphic designer David Balihar (b.1972). Held at the Prácheň Museum in Písek, it comprises a selection of Balihar’s photographs from recent years, made with a pinhole camera (also known as a camera obscura), with which he has taken pictures for almost twenty years.
The exhibition has two parts. In the first, visitors will find photographs of urban and industrial landscapes, one of Balihar’s key topics. The second, more intimate, part, allows us to look into his private life and immediate surroundings.
The unusual technology enables Balihar to achieve his artistic intentions with a great deal of freedom and creativity. His view of reality often surprises and also inspires. Ordinary things take on new meanings and cold industrial buildings reveal their hidden charm.
Though he often uses polychromatic material as well, at this exhibition Balihar presents only his black-and-white photographs. And though they are utterly contemporary works, his choice of material gives the whole set a slightly melancholic tinge of times gone by.

 
Portál byl realizován za finanční podpory města Písku (grantový program města Písku na podporu cestovního ruchu).
© 2019 www.prachenskemuzeum.cz