Velké náměstí 114, 397 24 Písek | tel.: +420 382201111 | fax: +420 382201114 | e-mail | Otevírací doba | Vstupné

Zřizovatel: Jihočeský kraj
Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
37076, České Budějovicepočítadlo.abz.cz

aktualizováno: 2021-06-18

Petr Sirotek
9. 9. – 1.10. 2017 / vernisáž 8. 9. v 17 hodin

Okamžiky uplynulých let / fotografie Petra Sirotka
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek

1946
Narodil se 13. května v Praze na Novém Městě
1956
První zaujetí fotografií při setkání s pouličním fotografem
1963–1965
Vyučil se fotografem
1965–1969
Studium umělecké fotografie a filmové kamery na Filmové
fakultě AMU Praha u profesorů Jána Šmoka, Václava Hanuše
a Ilji Bojanovského
1968
Vystavuje své fotografie na fotografickém veletrhu Photokina 1968,
Kolín nad Rýnem
1969
Vytváří série fotografických reportáží z pohřbu Jana Palacha
a souvisejících událostí / absolvuje kameramanskou praxi
v norské televizi NRK
1970
Během vojenské služby pracuje v Armádním filmu / stává se
členem Svazu českých výtvarných umělců / získává cenu UNESCO
za vystavený soubor v rámci Photokina 68
1971
Obrazovým redaktorem v nakladatelství Pressfoto, připravil výbor
z děl slavných fotografů a filmařů (např. Josefa Sudka)
1972
Objevuje a zachraňuje významnou fotodokumentaci z prací
básníka J. V. Sládka a spoluvytváří následnou expozici pro ateliér
J. Funkeho v Brně
1973
Účast na půlroční expedici do nepálského Himálaje jako fotograf
a kameraman expedice / nasnímal zde materiál pro čtyři dokumenty
a nafotil stovky portrétů a zátiší / autorský film Himálaj 73 byl
oceněn Cenou Ministerstva školství ČSSR, autorský film Země pod
Himálajem se stal nejprodávanějším československým dokumentem
po řadu let / pracuje pro Krátký film Praha, kde vytváří řadu
dokumentů různého zaměření / jeho filmy reprezentovaly
československou filmovou tvorbu na několika mezinárodních
filmových festivalech / začíná se více věnovat umělecké fotografii,
snímá stovky portrétů, poprvé se věnuje tématu zátiší
1974
Spolupráce na několika výtvarných publikacích – Světem hudebních
nástrojů / nakladatelství Olympia vydává cestopisné publikace
s jeho fotografiemi z Nepálu Řeka jménem červánky a Šivova velká
noc (autor J. Wolf) / vytváří fotografie pro obaly gramofonových
desek společností Panton a Supraphon, série plakátů a komerčních
filmových klipů (hudebních i reklamních), fotografie architektury /
autorská výstava v Kabinetu fotografie J. Funkeho, Brno
1975
Zařazen do dvou významných fotografických slovníků: Camera Obscura
a Maxmillan Biographical / získává Cenu Ministerstva kultury
ČSSR za práci kameramana na filmu Narozeniny (rež. Milan Peer) /
autorská výstava fotografií v Galerii fotografie, Varšava
1976
Získává Cenu Ministerstva kultury ČSSR za práci kameramana
na filmu Jakou barvu má Písek (rež. Milan Peer) / autorská výstava
fotografií v Galerii Wolla, Varšava
1977–1989
Působí jako kameraman v Krátkém filmu Praha / věnuje se
produktové a reklamní fotografii, vytváří kalendáře, plakáty a obaly
gramofonových desek
1984
Autorská výstava fotografií v Divadle Na zábradlí, Praha / účast
na kolektivních výstavách Česká lyrická fotografie, Londýn a Česká
fotografie, San Francisko
1989
Dokumentuje události sametové revoluce pro televizi CNN
1990
Během expedice v Barmě natáčí dva středometrážní dokumenty
Yravádí pro německou televizi ARD a ZDF
2000
Série cestopisných filmů z celého světa (Afrika, Amerika aj.)
2002
Autorská výstava fotografií v Golem klubu, Praha
2004
Autorská výstava fotografií v Galerii Soho, Praha /
účast na kolektivní výstavě Česká fotografie, Praha
2005
Natáčí autorský vizuálně hudební film Praga musica
2006
Spolupracuje na dokumentárních filmech pro firmu Baťa v Ateliérech
Zlín / autorské výstavy fotografií v Divadle Bez zábradlí, Praha
a v Muzeu a Pojizerské galerii, Semily
2008
Natáčí autorské dokumentární filmy Karlův most a Český kubismus /
je tvůrcem obrazové části muzikálu Kráska a zvíře v Divadle Bez zábradlí
(rež. Pavel Toman)
2009
Jako kameraman a fotograf se podílí na seriálu České televize
České himálajské dobrodružství
2016
Vydává dvě publikace shrnující jeho celoživotní tvorbu – Zátiší
a Nepál / vystavuje v Leica Gallery Prague / výstavy ve Zlíně a
Českých Budějovicích


Petr Sirotek je v českém prostředí výjimečným zjevem – jeho profesionální zaměření na práci kameramana, kdy je od počátku sedmdesátých let neustále činným tvůrcem zejména v oblasti dokumentu, je těsně svázáno s jeho tvorbou fotografickou – ať již komerčně zaměřenou na straně jedné, či s prací uměleckého fotografa na straně druhé.
Již v dokončené diplomové práci na FAMU se zabýval vztahem obrazového vyjadřování a tvorby fotografa a filmového kameramana.Formuloval tehdy svůj názor na úkoly obou
souběžně působících profesí a pokládal fotografa za tvůrce, zatímco kameramana za člena tvůrčího týmu. I když sám později jako výtečný kameraman tento svůj protonázor
svojí praxí doplnil a překonal, zůstal oběma profesím věrný po celý svůj další tvůrčí život.
Potkáváme jej nadále ve dvou jím souběžně vnímaných a reflektovaných světech – světě dokumentu a uměleckého filmu a zcela svobodné fotografické tvorby, kde na jedné
straně pracuje na komerčních zakázkách, na straně druhé pak vytváří svérázný citlivý vizuální poetický komentář poutavého světa druhé poloviny minulého století se
všemi jeho vzrušujícími odstíny. A právě této stránce jeho tvorby je věnována naše současná výstava.
Jeho fotografická díla mistrným způsobem zpracovávají téma času a jeho plynutí. Ve vystaveném souboru Zátiší nás dostávají mimo reálný svět, používajíc jen zdánlivě
slohotvorné postupy tak příbuzné plejádě českých i světových tvůrců druhé poloviny dvacátého století. Výsledky jeho magické pouti se však značně liší – nesledujeme
didaktickou tvorbu, sloužící nejrůznějším ideovým a kultovním postulátům. Citlivý divák je osloven opravdovým zastavením času, tichem oněch zátiší, fotografie
podtrhují pravý význam toho pojmu. Pracuje s osobitou poezií, světlo a stín jsou jeho zbraněmi a pokud předkládá objekty s prvky absurdity, nenakazuje jim hrát
kdovíjaké role. Sirotkova zátiší jsou po řadě let, kdy vznikala, stále plná sdělné energie a nikoliv laciné modernity či poplatnosti.
Proto tento soubor otevírá dveře do světa skutečného mistra pozastavení, zapomenutí, lehké melancholie, úsměvného ironického pousmání, přitakání druhé straně reality.
Stejně zajímavou je další část expozice,nazvaná Nepál. Ta vznikala v době půlroční expedice v roce 1973 a s obrovskou tvůrčí energií využila takřka panenského prostředí
navštívených oblastí. Panenského proto, že Sirotek byl v řadě míst opravdu prvním, kdo místní obyvatele profesionálně portrétoval, prvním, kdo objevoval a zaznamenal
nezvyklou krásu v oněch těžkým životem popsaných a formovaných tvářích, snímaných navíc v kouzelném, moderní dobou nedotčeném prostředí. Vznikl tak soubor, který kromě dokumentární hodnoty přináší krásu výtvarnou, kdy s úctou ony portréty čteme, takřka bez dechu sledujeme stopy stovky let jednotvárně žitých životů, práce a příběhů. Životů, jejichž krásy nám zůstávají skryty, zatímco čitelná svědectví nesou ony tváře. Sirotek, jako první český fotograf, objevil nesmírná vizuální bohatství v tenkrát ještě nedotčeném světě.
 
Portál byl realizován za finanční podpory města Písku (grantový program města Písku na podporu cestovního ruchu).
© 2021 www.prachenskemuzeum.cz