Velké náměstí 114, 397 24 Písek | tel.: +420 382201111 | fax: +420 382201114 | e-mail | Otevírací doba | Vstupné

Zřizovatel: Jihočeský kraj
Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
37076, České Budějovicepočítadlo.abz.cz

aktualizováno: 2021-06-18

Pracoviště etnografie
Mgr. Jan Kouba

Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Etnograf muzea je především správcem rozsáhlé etnografické podsbírky, která čítá přes 7 000 předmětů. Podsbírka se utvářela bezprostředně od založení muzea a dlouho byla vedena jako „průmyslové oddělení“. Specifikovat se počala až na začátku 20. století, kdy při muzeu působily výrazné národopisné pracovnice, zejména Emílie Fryšová, dále Anna Regina Husová a částečně i Anna Brousková.

Teprve však s příchodem profesionálních odborných pracovníků se etnografická sbírka – podobně jako ostatní – zcela vymezila a počala být budována samostatně. Předměty v podsbírce uložené pocházejí od středověku až po současnost. Prezentačně i vědecky je podsbírka dobře využitelná, tvoří ji např. oděvy a oděvní součástky, textil vůbec, zemědělské a řemeslnické nástroje, keramika, cínové nádobí, nábytek, podmalby na skle, kovářské výrobky, výrobky charakterizující každodennost. Podsbírka je zaměřena regionálně, každoročně se rozšiřuje v řádech desítek až stovek předmětů, jež jsou získávány buč sběrem v terénu, darem či koupí.
Etnograf pracuje na dalším studiu svěřených sbírkových předmětů a odborném zpracovávání nových přírůstků. Dále se snaží se sledovat a mapovat specifické fenomény kraje, ať již ty minulé či současné. Mezi tyto fenomény patří tradiční procesy každodenního života, zvyky a výroční obyčeje (jak staré, tak permanentně existující, ale i obnovené příp. nově vznikající), mimořádné události, zasahující do života obyvatel a další výrazné zásahy do všedního dne obyvatel regionu. 

Výzkumy jsou publikovány na stránkách různých periodik. Další jeho činností jsou přípravy výstav s etnografickou tématikou a odborné konzultace.  
 
Portál byl realizován za finanční podpory města Písku (grantový program města Písku na podporu cestovního ruchu).
© 2021 www.prachenskemuzeum.cz