Velké náměstí 114, 397 24 Písek | tel.: +420 382201111 | fax: +420 382201114 | e-mail | Otevírací doba | Vstupné
Home arrow Odborná pracoviště arrow Starší (středověké) dějiny

Zřizovatel: Jihočeský kraj
Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
37076, České Budějovicepočítadlo.abz.cz

aktualizováno: 2019-09-188

Pracoviště starších (středověkých) dějin
Mgr. Jan Adámek

Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Historik starších dějin, který se specializuje na středověké období, se odborně zabývá dějinami města a regionu od 13. do 15. století. V oblasti pomocných věd historických, zejména paleografie, heraldiky, sfragistiky a kodikolodie pak podle potřeb muzea a při konzultacích s badateli s přesahem až do 19. století.Jan Adámek je také  od r. 1995 správcem početné numismatické podsbírky obsahující v současnosti více než 18 000 položek. Fond obsahuje platidla v širokém časovém rozsahu od antiky po současnost.Počátky sbírky lze klást k samotnému založení muzea v roce 1884. V prvních desetiletích jeho existence se sbírka rozrůstala zejména prostřednictvím darů. K jejímu rozšíření významně přispěla numismatická sbírka píseckého gymnázia, kterou muzeum získalo v roce 1959 a soukromá kolekce historika dr. Augusta Sedláčka (1843-1926), zapsaná do muzejních sbírek v roce 1974.

Posledním početnějším přírůstkem byl převod numismatického materiálu ze sbírek Památníku města Protivína. Podsbírka, která není budována jako systematická, se v současnosti rozrůstá pouze dary, nálezy pocházejícími většinou z archeologických výzkumů a pamětními ražbami dokumentujícími události a dějiny regionu. Největší část sbírkového fondu představují mince, z nichž stojí za zmínku několik zlatých středověkých a raně novověkých kusů, dále zejména unikátní kontramarky pražských grošů Václava IV., případně též některé vzácně dochované moravské městské ražby z 15. století.

Podstatně méně jsou zastoupeny bankovky a další numismatický materiál. Součástí fondu je také celá řada pamětních plaket.

 
Portál byl realizován za finanční podpory města Písku (grantový program města Písku na podporu cestovního ruchu).
© 2019 www.prachenskemuzeum.cz