Velké náměstí 114, 397 24 Písek | tel.: +420 382201111 | fax: +420 382201114 | e-mail | Otevírací doba | Vstupné
Home arrow Odborná pracoviště arrow Starší (středověké) dějiny

Zřizovatel: Jihočeský kraj
Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
37076, České Budějovicepočítadlo.abz.cz

aktualizováno: 2021-06-18

Pracoviště starších (středověkých) dějin
Mgr. Jan Adámek

Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Kliknutm otev?ete obrzek
Historik starších dějin, který se specializuje na středověké období, se odborně zabývá dějinami města a regionu od 13. do 15. století. V oblasti pomocných věd historických, zejména paleografie, heraldiky, sfragistiky a kodikolodie pak podle potřeb muzea a při konzultacích s badateli s přesahem až do 19. století.Jan Adámek je také  od r. 1995 správcem početné numismatické podsbírky obsahující v současnosti více než 18 000 položek. Fond obsahuje platidla v širokém časovém rozsahu od antiky po současnost.Počátky sbírky lze klást k samotnému založení muzea v roce 1884. V prvních desetiletích jeho existence se sbírka rozrůstala zejména prostřednictvím darů. K jejímu rozšíření významně přispěla numismatická sbírka píseckého gymnázia, kterou muzeum získalo v roce 1959 a soukromá kolekce historika dr. Augusta Sedláčka (1843-1926), zapsaná do muzejních sbírek v roce 1974.

Posledním početnějším přírůstkem byl převod numismatického materiálu ze sbírek Památníku města Protivína. Podsbírka, která není budována jako systematická, se v současnosti rozrůstá pouze dary, nálezy pocházejícími většinou z archeologických výzkumů a pamětními ražbami dokumentujícími události a dějiny regionu. Největší část sbírkového fondu představují mince, z nichž stojí za zmínku několik zlatých středověkých a raně novověkých kusů, dále zejména unikátní kontramarky pražských grošů Václava IV., případně též některé vzácně dochované moravské městské ražby z 15. století.

Podstatně méně jsou zastoupeny bankovky a další numismatický materiál. Součástí fondu je také celá řada pamětních plaket.

 
Portál byl realizován za finanční podpory města Písku (grantový program města Písku na podporu cestovního ruchu).
© 2021 www.prachenskemuzeum.cz