Velké náměstí 114, 397 24 Písek | tel.: +420 382201111 | fax: +420 382201114 | e-mail | Otevírací doba | Vstupné
Home arrow Služby ● Programy - školy arrow Programy pro školy

Zřizovatel: Jihočeský kraj
Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
37076, České Budějovicepočítadlo.abz.cz

aktualizováno: 2020-02-14

Programy pro školy

Edukační programy
Doprovodné programy a tvůrčí dílny připravují muzejní pedagogové ke stálým expozicím i k aktuálním výstavám. Charakter vyučování v muzeu odpovídá věku žáků a vychází z Rámcových vzdělávacích programů jednotlivých stupňů škol. Během výuky jsou děti vedeny k aktivitě, k rozvoji představivosti a k tvůrčím řešením. Muzejní pedagogové přitom využívají původnosti sbírkových předmětů jakožto nositelů kulturního dědictví regionu. Můžete si vybrat z nabídky uvedených programů, které vám ale můžeme přizpůsobit na míru (časově, obsahově).

Aktuální nabídka krátkodobých programů – 1. pololetí školního roku 2019/2020


Písek 1619 – 1620 Trojí dobytí města a počátek třicetileté války na Písecku (27. 8. - 24. 11. 2019)
Doprovodný program nabízíme 1., 2. stupni základních škol a středním školám. Ve výstavě s dětmi a studenty mluvíme o různorodé povaze informací, dokládáme to na dobových písemných pramenech (kronika, dobový tisk, válečná korespondence). Hledáme a definujeme typy vojáků třicetileté války (mušketýr, pikenýr, arkebuzír, kyrysník, dělostřelci). Na základě zjednodušených gest a pohybů si určíme role a následují čtyři modelové situace na bojišti, kde se zapojí celá třída. Představíme tři vojevůdce. V závěru mluvíme o vystavených archeologických nálezech. Ideální časová dotace je 90 minut.
V souvislosti s výše zmíněnou výstavou budou v Rytířském sále muzea instalovány dvě za sebou následující mimořádné výstavy.
10. 10 až 20. 10. Generál Karel Bonaventura Buquoy – vítěz od Písku a Bílé Hory
22. 10. až 3. 11. Vltavotýnský poklad
Uvidíte originální válečnou zástavu z bitvy na Bílé hoře, z bitvy u Záblatí či kazetu se zakrvácenou košilí vojevůdce. V rámci druhé výstavy budete moci zhlédnout drahocenné poháry, dámské zdobené pásy a zlaté dukáty z dané doby, nález z domu U Zlaté hvězdy v Týně nad Vltavou.
Tyto výstavy můžete s třídou navštívit v rámci jedné vyučovací hodiny

Vánoční patchwork (6. 12. – 31. 12.)

V Malých výstavních síních si s dětmi prohlédneme výstavu. Popovídáme si o vánoční symbolice a následovat bude tvůrčí dílna, tématicky i materiálově navázaná na patchwork. Tento program je určen pro děti z mateřských škol. Délka trvání programu je 60 minut.

Na Vánoce dlouhý noce (2. 12. – 20. 12.)

V období Adventu si připomeneme tradice, zvyky, pověry tohoto období. Na vánočně laděné povídání navážeme tvůrčí dílnou. Tuto nabídku mohou využít zejména děti prvního stupně základních škol. Program trvá 90 minut.


Nabídka stálých vzdělávacích programů

Pro mateřské školy a 1. třídy ZŠ


S Človíčkem do minulosti
Jedná se o pět hodin dějepisu: •S Človíčkem po muzeu, •S Človíčkem v pravěku, •S Človíčkem ve středověkém městě, •S Človíčkem u praprababiček a prapradědečků, •S Človíčkem u spisovatelů a hudebních skladatelů. Každé setkání dětí s minulostí probíhá v jiné expozici. Povídání prolíná s prohlížením obrázků, manipulací předmětů v expozici a s nějakou činností - hraní na hudební nástroje, "oblékání" papírového človíčka, modelování housek, "psaní" knížky...
Objednat můžete jen vybraná témata. Pokud si rezervujete celý cyklus, budou děti každou hodinu obdarovány drobnými dárky=vzpomínkami, které si nashromáždí v plátěných pytlíčkách. Šestá hodina pak probíhá u vás ve škole, kde s dětmi vše u jejich dárků zopakujeme.
CYKLUS PROBĚHL NA ZAČÁTKU ŠK. ROKU 2018/2019, DALŠÍ CELÝ CYKLUS JE PLÁNOVÁN AŽ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021.

S muzeem v přírodě – ornitologická procházka
Prácheňské muzeum nabízí pro děti z MŠ a školáky 1., 2. tříd v průběhu května až září exkurzi do Národní přírodní rezervace Řežabinec. Vaším průvodcem bude zoolog muzea Jiří Šebestian, který zde mimo jiné provádí odchyt a kroužkování ptáků. V blízkosti pozorovací věže nachystá sítě. Děti tedy uvidí ptáky zblízka a uslyší spoustu zajímavostí o ptačím společenstvu rezervace. Odborný výklad střídají aktivity vedené muzejními pedagogy s využitím pomůcek z „Krabice ptáků zpěváků“ (přiřazení ptačího hnízda k jeho obyvateli, skládačky, seřazení obrázků vývoje kuřete ve vajíčku). Program je možné absolvovat i na Svatotrojickém hřbitově v blízkosti centra města nejlépe od 8 hodin. (V ranních hodinách je aktivita ptáků nejvyšší.)

Pro 1. stupeň ZŠ


Cesta do pravěku
Program je určen 4. a 5. ročníkům ZŠ a skládá se ze dvou částí. Formou hry, rozhovoru a živých obrazů získají děti základní poznatky o dané době přímo v expozici „Pravěk a doba slovanská“. V druhé části programu si všichni zkusí mletí obilí na kamenném rotačním mlýnku, společně si postaví obydlí z jeleních kůží. Nebude chybět ani "pravěká hudba". Ideální doporučená délka je 90 minut. Na program se můžete hlásit v průběhu celého roku

Pátrání po středověkém hradu
Program je určen 4. a 5. ročníkům ZŠ. Během setkání v Rytířském sále zrekonstruují děti původní podobu písecké přemyslovské pevnosti. K tomu poslouží stavebnice z kostek a nákres hradu v pracovních listech. Představu tehdejší urozené společnosti dokreslují dřevěné figuríny oděné ve stylu gotické módy. Za figuríny se mohou malí návštěvníci postavit a popřípadě se vyfotit jako dáma či šlechtic z 13. a 14. století. Z dalších činností je čeká podepsat se gotickým písmem, ražba denáru či kresba iniciály.


S muzeem v přírodě – ornitologická procházka
Prácheňské muzeum nabízí pro děti 3. až 7. tříd v průběhu května až září exkurzi do Národní přírodní rezervace Řežabinec. Vaším průvodcem bude bývalý zoolog muzea RNDr. Karel Pecl. Od roku 1977 zde prováděl odchyt a kroužkování ptáků. V blízkosti pozorovací věže nachystá sítě. Děti tedy uvidí ptáky zblízka a uslyší spoustu zajímavostí o ptačím společenstvu rezervace. Odborný výklad střídají aktivity vedené muzejními pedagogy s využitím pomůcek z „Krabice ptáků zpěváků“ (přiřazení ptačího hnízda k jeho obyvateli, skládačky, seřazení obrázků vývoje kuřete ve vajíčku aj.). Program je možné absolvovat i na Svatotrojickém hřbitově v blízkosti centra města nejlépe od 8 hodin. (V ranních hodinách je aktivita ptáků nejvyšší.)

Pro 2. stupeň ZŠ

• Cesta do pravěku II.

Žáci 6. tříd ZŠ si rozšíří vědomosti z výuky dějepisu o poznatky z regionální archeologie. V expozici doplňují pracovní listy. Na program navazuje dílna tkaní z proužků látek, mletí na kamenném rotačním mlýnku, případně stavba obydlí z jeleních kůží (dle časových možností).

Po stopách královského města Písku
Žáci 7. tříd ZŠ se seznámí s historií středověkého Písku i s podobou přemyslovského hradu. Po programu může následovat procházka městem.

Knihovna v pohybu
Program probíhá pro žáky 9. tříd ZŠ ve dvou fázích. Zatímco se první skupina seznamuje s historií kulturních tradic města Písku přímo v expozici, zbývající vyhledávají informace v muzejní knihovně na regionálním literárním webu „Čtení z Písku“. Po 20 minutách se vystřídají.

• S muzeem v přírodě – ornitologická procházka
Viz popsáno výše

Pro SŠ
Možnost komentovaných prohlídek podle požadavků učitelů, přednášky odborných pracovníků přímo ve vaší škole nebo v Přednáškovém sále muzea (Kulturní dějiny města - Písek na starých fotografiích, Středověké dějiny Písku, Etnografie, Moderní dějiny regionu, Zoologie, Geologie)
Kontakty: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
Mgr. Marcela Drhovská, Mgr. Klára Koubová
telefony: 382 201 111, linka 27, 40

 
Portál byl realizován za finanční podpory města Písku (grantový program města Písku na podporu cestovního ruchu).
© 2020 www.prachenskemuzeum.cz