Velké náměstí 114, 397 24 Písek | tel.: +420 382201111 | fax: +420 382201114 | e-mail | Otevírací doba | Vstupné
Home arrow Služby ● Programy - školy arrow Programy pro školy

Zřizovatel: Jihočeský kraj
Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
37076, České Budějovicepočítadlo.abz.cz

aktualizováno: 2018-07-18

Programy pro školy

Edukační programy
Doprovodné programy a tvůrčí dílny připravují muzejní pedagogové ke stálým expozicím i k aktuálním výstavám. Charakter vyučování v muzeu odpovídá věku žáků a vychází z Rámcových vzdělávacích programů jednotlivých stupňů škol. Během výuky jsou děti vedeny k aktivitě, k rozvoji představivosti a k tvůrčím řešením. Muzejní pedagogové přitom využívají původnosti sbírkových předmětů jakožto nositelů kulturního dědictví regionu. Můžete si vybrat z nabídky uvedených programů, které vám ale můžeme přizpůsobit na míru (časově, obsahově).
Aktuální nabídka krátkodobých doprovodných programů –2. pololetí školního roku 2017/2018

Program k velikonočním tradicím a zvykům (6. 3. – 28. 3.) – Děti se v expozici etnografie seznámí s tradičními velikonočními předměty, naučí se také například novou koledu, školáci (ideálně 1. - 3. třída) uslyší od kolegy etnografa velikonoční příběh a někteří v něm odstanou roli hlavních postav. Ve druhé polovině programu bude následovat dílna, kde si každé dítě vtlačí perníkové těsto do tradiční dřevěné formičky a následně si perníčky upečeme. Než je vytáhneme z trouby, každý si může vyrobit malou verzi morany, kterou si poté odnese domů. Délka programu 90 minut, školky přibližně 70 minut. Vhodné pro předškoláky z MŠ a 1. – 3. třídu ZŠ, pro školáky nabízíme časy od 8,15 hodin, pro školky pak od 9,30 hodin. POZOR! DIÁŘ JE JIŽ HODNĚ ZAPLNĚNÝ, ZBÝVÁ POSLEDNÍCH PÁR TERMÍNŮ.

Spolkla mě knihovna (17. 4. – 25. 5.) – Program připravený podle stejnojmenné knihy a putovní výstavy od autorky Kláry Smolíkové, která dětem přibližuje zábavnou formou historii knihoven a písemnictví (příklad témat: Dávní písaři, Taje egyptských zápisů, Ve středověkých studovnách a písařských dílnách...). Návštěva začne v muzejní knihovně, kde dětem ukážeme několik vzácných knižních exponátů. Následovat bude činnost ve výstavě instalované v edukační místnosti. Děti se stanou vlastními průvodci po výstavě. Budeme zároveň využívat autorčiných pracovních listů. Celou návštěvu zakončíme výtvarnou dílnou k tématu. Počítejte s délkou trvání 90 minut. Vhodné pro 4. – 6. třídu ZŠ, objednávejte se na dopolední hodiny, nebo po dohodě. Ve čtvrtek 26. 4. povede lekce přímo autorka Klára Smolíková.

Výstava Václava Bláhy (2. 5. – 27. 5.) – Výtvarník a typograf Václav Bláha spojený s Pískem a nedalekou Svatou Annou se na jaře dožívá 96 let a na výstavě bude představena především jeho volná a ilustrační tvorba. Ve výtvarné dílně určené zejména pro SŠ se studenti prakticky seznámí s tématem typografie.
Písecká vojenská historie (19. 6. – 22. 6.) – Čtyřdenní intenzivní akce, na níž děti poznají palné a chladné zbraně ze sbírek muzea a historii vojenství v regionu. Skupinky budou procházet po stanovištích, na posledním z nich si kluci budou moci vylít cínového vojáčka, holky vinutou perlu. Akce má obdobný formát jako loňská Folklórní abeceda. Vhodné pro 1. i 2. stupeň ZŠ, délka programu 60 – 80 minut, v dopoledních hodinách. Objednávky tohoto programu jsou již možné, ale ještě jej připomeneme info emailem v květnu.

Nabídka stálých vzdělávacích programů


Pro mateřské školy a 1. třídy ZŠ

• S Človíčkem do minulosti
Jedná se o pět hodin dějepisu: •S Človíčkem po muzeu, •S Človíčkem v pravěku, •S Človíčkem ve středověkém městě, •S Človíčkem u praprababiček a prapradědečků, •S Človíčkem u spisovatelů a hudebních skladatelů. Každé setkání dětí s minulostí probíhá v jiné expozici. Povídání prolíná s prohlížením obrázků, manipulací předmětů v expozici a s nějakou činností - hraní na hudební nástroje, "oblékání" papírového človíčka, modelování housek, "psaní" knížky...
Objednat můžete jen vybraná témata. Pokud si rezervujete celý cyklus, budou děti každou hodinu obdarovány drobnými dárky=vzpomínkami, které si nashromáždí v plátěných pytlíčkách. Šestá hodina pak probíhá u vás ve škole, kde s dětmi vše u jejich dárků zopakujeme. POZOR! Další cyklus Človíčka proběhne na podzim roku 2018, v týdnech od 10. 9. do 8. 10. (5 po sobě jdoucích lekcí), přijímáme již objednávky, ideálně na časy od 9,00 a od 10,00 hodin, diář je již částečně zaplněn, takže pokud Vás program zaujal, neváhejte.

• S muzeem v přírodě – ornitologická procházka
Prácheňské muzeum nabízí pro děti z MŠ a školáky 1., 2. tříd v průběhu května až září exkurzi do Národní přírodní rezervace Řežabinec. Vaším průvodcem bude zoolog muzea Jiří Šebestian, který zde mimo jiné provádí odchyt a kroužkování ptáků. V blízkosti pozorovací věže nachystá sítě. Děti tedy uvidí ptáky zblízka a uslyší spoustu zajímavostí o ptačím společenstvu rezervace. Odborný výklad střídají aktivity vedené muzejními pedagogy s využitím pomůcek z „Krabice ptáků zpěváků“ (přiřazení ptačího hnízda k jeho obyvateli, skládačky, seřazení obrázků vývoje kuřete ve vajíčku). Program je možné absolvovat i na Svatotrojickém hřbitově v blízkosti centra města nejlépe od 8 hodin. (V ranních hodinách je aktivita ptáků nejvyšší.)

Pro 1. stupeň ZŠ

• Cesta do pravěku
Program je určen 4. a 5. ročníkům ZŠ a skládá se ze dvou částí. Formou hry, rozhovoru a živých obrazů získají děti základní poznatky o dané době přímo v expozici „Pravěk a doba slovanská“. V druhé části programu si všichni zkusí mletí obilí na kamenném rotačním mlýnku, společně si postaví obydlí z jeleních kůží. Nebude chybět ani "pravěká hudba". Ideální doporučená délka je 90 minut. Na program se můžete hlásit v průběhu celého roku

• Pátrání po středověkém hradu

Program je určen 4. a 5. ročníkům ZŠ. Během setkání v Rytířském sále zrekonstruují děti původní podobu písecké přemyslovské pevnosti. K tomu poslouží stavebnice z kostek a nákres hradu v pracovních listech. Představu tehdejší urozené společnosti dokreslují dřevěné figuríny oděné ve stylu gotické módy. Za figuríny se mohou malí návštěvníci postavit a popřípadě se vyfotit jako dáma či šlechtic z 13. a 14. století. Z dalších činností je čeká podepsat se gotickým písmem, ražba denáru či kresba iniciály.


• S muzeem v přírodě – ornitologická procházka

Prácheňské muzeum nabízí pro děti 3. až 7. tříd v průběhu května až září exkurzi do Národní přírodní rezervace Řežabinec. Vaším průvodcem bude bývalý zoolog muzea RNDr. Karel Pecl. Od roku 1977 zde prováděl odchyt a kroužkování ptáků. V blízkosti pozorovací věže nachystá sítě. Děti tedy uvidí ptáky zblízka a uslyší spoustu zajímavostí o ptačím společenstvu rezervace. Odborný výklad střídají aktivity vedené muzejními pedagogy s využitím pomůcek z „Krabice ptáků zpěváků“ (přiřazení ptačího hnízda k jeho obyvateli, skládačky, seřazení obrázků vývoje kuřete ve vajíčku aj.). Program je možné absolvovat i na Svatotrojickém hřbitově v blízkosti centra města nejlépe od 8 hodin. (V ranních hodinách je aktivita ptáků nejvyšší.)

Pro 2. stupeň ZŠ

• Cesta do pravěku II.
Žáci 6. tříd ZŠ si rozšíří vědomosti z výuky dějepisu o poznatky z regionální archeologie. V expozici doplňují pracovní listy. Na program navazuje dílna tkaní z proužků látek, mletí na kamenném rotačním mlýnku, případně stavba obydlí z jeleních kůží (dle časových možností).

• Po stopách královského města Písku
Žáci 7. tříd ZŠ se seznámí s historií středověkého Písku i s podobou přemyslovského hradu. Po programu může následovat procházka městem.

• Knihovna v pohybu
Program probíhá pro žáky 9. tříd ZŠ ve dvou fázích. Zatímco se první skupina seznamuje s historií kulturních tradic města Písku přímo v expozici, zbývající vyhledávají informace v muzejní knihovně na regionálním literárním webu „Čtení z Písku“. Po 20 minutách se vystřídají.

• S muzeem v přírodě – ornitologická procházka
Viz popsáno výše

Pro SŠ
Možnost komentovaných prohlídek podle požadavků učitelů, přednášky odborných pracovníků přímo ve vaší škole nebo v Přednáškovém sále muzea (Kulturní dějiny města - Písek na starých fotografiích, Středověké dějiny Písku, Etnografie, Moderní dějiny regionu, Zoologie, Geologie)
Kontakty: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
Mgr. Marcela Drhovská, Mgr. Klára Koubová
telefony: 382 201 111, linka 27, 40
 
Portál byl realizován za finanční podpory města Písku (grantový program města Písku na podporu cestovního ruchu).
© 2018 www.prachenskemuzeum.cz