Velké náměstí 114, 397 24 Písek | tel.: +420 382201111 | fax: +420 382201114 | e-mail | Otevírací doba | Vstupné
Home arrow Služby ● Programy - školy arrow Programy pro školy

Zřizovatel: Jihočeský kraj
Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
37076, České Budějovicepočítadlo.abz.cz

aktualizováno: 2017-07-04

Programy pro školy

Edukační programy
Doprovodné programy a tvůrčí dílny připravují muzejní pedagogové ke stálým expozicím i k aktuálním výstavám. Charakter vyučování v muzeu odpovídá věku žáků a vychází z Rámcových vzdělávacích programů jednotlivých stupňů škol. Během výuky jsou děti vedeny k aktivitě, k rozvoji představivosti a k tvůrčím řešením. Muzejní pedagogové přitom využívají původnosti sbírkových předmětů jakožto nositelů kulturního dědictví regionu. Můžete si vybrat z nabídky uvedených programů, které vám ale můžeme přizpůsobit na míru (časově, obsahově).


Aktuální nabídka krátkodobých doprovodných programů – 2. pololetí školního roku 2016/2017


Miloslava Říhánková – gobelíny. Dalibor Říhánek - obrazy, kresby (1. 3. – 28. 3. 2017) – Komentované prohlídky výstavou nabízí přímo autor Dalibor Říhánek po předchozím objednání. Vhodné pro SŠ.
Československá vlajka na Měsíci (7. – 12. 3. 2017) – Možnost krátké komentované prohlídky mimořádné krátkodobé výstavy, lze absolvovat během jedné vyučovací hodiny. Na výstavě je k vidění československá vlaječka, která byla na Měsíci. Expozice připomíná nedávno zesnulého amerického astronauta československého původu Eugena A. Czernana, jenž se vždy s hrdostí hlásil ke svým kořenům v nedalekých Bernarticích. Vhodné pro 2. stupně ZŠ a pro SŠ.
Česká malba 19. a 20. století (4. 4. – 28. 5. 2017) – Výstava je zmenšenou verzí úspěšné expozice Má vlast, která představuje řadu českých velkých krajinářů 19. i 20. století. K vidění tak budou díla Antonína Chitussiho, Václava Brožíka, Julia Mařáka, z umělců 20. století jmenujme třeba Václava Špálu, Jožu Úprku či Otu Bubeníčka. Pro studenty nabízíme doprovodný dramaticko-výtvarný program k tématu české krajiny a následnou výtvarnou dílnu. Vhodné pro 1. i 2. stupně ZŠ a pro SŠ.


POZOR SOUTĚŽ! POZOR SOUTĚŽ! POZOR SOUTĚŽ! POZOR SOUTĚŽ! POZOR SOUTĚŽ! POZOR SOUTĚŽ! POZOR SOUTĚŽ!

Vyhlášení literárně-výtvarné soutěže u příležitosti 100. výročí 1. světové války a československých legií

Prácheňské muzeum vyhlašuje literárně-výtvarnou soutěž s názvem "Příběh mého pradědečka" pro žáky 2. stupně základních škol a středoškoláky u příležitosti připomínání 100. výročí 1. světové války a československých legií. Pro hodnocení rozdělujeme soutěž na dvě části, L (literární) a V (výtvarnou). V každé části mohou soutěžit žáci a studenti ve třech kategoriích. Každý soutěžící se může zapojit s příběhem i s výtvarnou prací, může tedy figurovat ve dvou kategoriích.

Kategorie:
•    L1 - 1. kategorie: 8. a 9. ročníky ZŠ + odpovídající třídy gymnázií
•    L2 - 2. kategorie: ročníky SŠ
•    L3 - 3. kategorie: kolektivy (od 13 do 19 let)
•    V1 - 1. kategorie: 8. a 9. ročníky ZŠ + odpovídající třídy gymnázií
•    V2 - 2. kategorie: ročníky SŠ
•    V3 - 3. kategorie: kolektivy (od 13 do 19 let)
•    D – kategorie dospělí bez omezení věku

Literární práce
Pro snazší práci přikládáme list (naleznete na hlavní stránce), který může sloužit dětem jako osnova. V podstatě nám jde o to, aby se v rodinách zapátralo v paměti a dostaly se k nám informace, které bychom z archivů nevyzískali. Pokud bude soutěžící literárně nadaný, může nechat rozvinout svou představivost v příběh. Doporučujeme využít k psaní žánru deníku, dopisu, cestopisu, reportáže či popisu věci, která po pradědečkovi zůstala a navázat úvahou... Téma se pak může rozšířit na Příběh mého pradědečka nebo Jak se žilo za 1. světové války...

Pro hlubší zájemce přikládáme internetové stránky, které mimo jiné mapují období 1. světové války.
http://www.vuapraha.cz/node/69
http://www.vhu.cz/knihovna/seznamy-padlych-zemrelych-nezvestnych-ranenych-ci-zajatych-v-1-svetove-valce/
http://www.vets.cz/vpm/mista/okres/4-pisek/

Téma výtvarných prací vymezujeme obecněji - nejde nám zde o zpodobení rodinné historie, ale spíše o zobrazení nesmyslnosti války jako takové. Požadujeme maximálně ve formátu do A3 (pro kolektivy bez omezení formátu) v jakékoli kresebné či grafické technice nebo s využitím techniky koláže, kam by se daly zakomponovat naskenované dobové fotografie z první světové války. Napadá nás inspirovat se prací surrealistů nebo Jiřího Koláře, kde silně promlouvá téma absurdity násilí, pomíjivosti, bolesti a zároveň krásy a křehkosti fyzického světa...

Z nejlepších prací sestavíme jakousi nástěnkovou koláž, kterou budete moci vidět 3. 6. při muzejní noci. Zde, v rámci vernisáže výstavy "Legie 2017. Od Zborova po Písek", odměníme nejlepší autory hodnotnými dárky.
Pokud se nám sejde dostatek příběhů, či odkazů na pozůstalé předměty, nechá muzeum na své náklady vytisknout sborník prací, který bychom samozřejmě rozeslali do zúčastněných škol.

Každá práce musí obsahovat nejlépe na zadní straně výkresu, či v hlavičce psaného textu: jméno žáka, třída, škola, kontakt školy (e-mail, telefon), název práce. Muzeum si vymiňuje nárok na nevracení prací. Práce bude hodnotit odborná porota.

Pokud uvažujete o tom, že se zúčastníte, pošlete nám stručnou odezvu. V čase uzávěrky soutěže shromážděte vybrané práce v kanceláři vaší školy a pošlete prosím najednou. Práce posílejte na adresu muzea (viz níže) s označením "soutěž" nejpozději do 28. 4. 2017. Pro místní je možné zanechání prací na pokladně muzea. Práce mohou obsahovat přílohy.
S případnými dotazy se obracejte na e-mail Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Nabídka stálých vzdělávacích programů

Pro mateřské školy a 1. třídy ZŠ

• S Človíčkem do minulosti
Jedná se o pět hodin dějepisu: •S Človíčkem po muzeu, •S Človíčkem v pravěku, •S Človíčkem ve středověkém městě, •S Človíčkem u praprababiček a prapradědečků, •S Človíčkem u spisovatelů a hudebních skladatelů. Každé setkání dětí s minulostí probíhá v jiné expozici. Povídání prolíná s prohlížením obrázků, manipulací předmětů v expozici a s nějakou činností - hraní na hudební nástroje, "oblékání" papírového človíčka, modelování housek, "psaní" knížky...
Objednat můžete jen vybraná témata. Pokud si rezervujete celý cyklus, budou děti každou hodinu obdarovány drobnými dárky=vzpomínkami, které si nashromáždí v plátěných pytlíčkách. Šestá hodina pak probíhá u vás ve škole, kde s dětmi vše u jejich dárků zopakujeme. (CYKLUS JE MOMENTÁLNĚ PLNĚ OBSAZEN)

• S muzeem v přírodě – ornitologická procházka
Prácheňské muzeum nabízí pro děti z MŠ a školáky 1., 2. tříd v průběhu května až září exkurzi do Národní přírodní rezervace Řežabinec. Vaším průvodcem bude zoolog muzea Jiří Šebestian, který zde mimo jiné provádí odchyt a kroužkování ptáků. V blízkosti pozorovací věže nachystá sítě. Děti tedy uvidí ptáky zblízka a uslyší spoustu zajímavostí o ptačím společenstvu rezervace. Odborný výklad střídají aktivity vedené muzejními pedagogy s využitím pomůcek z „Krabice ptáků zpěváků“ (přiřazení ptačího hnízda k jeho obyvateli, skládačky, seřazení obrázků vývoje kuřete ve vajíčku). Program je možné absolvovat i na Svatotrojickém hřbitově v blízkosti centra města nejlépe od 8 hodin. (V ranních hodinách je aktivita ptáků nejvyšší.)

Pro 1. stupeň ZŠ

• Cesta do pravěku
Program je určen 4. a 5. ročníkům ZŠ. Formou hry, rozhovoru a pomocí výtvarných aktivit získají žáci hlubší vhled do dané epochy. Setkání probíhá přímo v expozici „Pravěk a doba slovanská“. Dětem se tedy odkrývají příběhy konkrétních věcí, výtvorů našich pravěkých předků. Děti si vyzkouší mletí obilí na kamenném rotačním mlýnku, společně si také postaví obydlí z jeleních kůží.

• Pátrání po středověkém hradu
Program je určen 4. a 5. ročníkům ZŠ. Během setkání v Rytířském sále zrekonstruují děti původní podobu písecké přemyslovské pevnosti. K tomu poslouží stavebnice z kostek a nákres hradu v pracovních listech. Představu tehdejší urozené společnosti dokreslují dřevěné figuríny oděné ve stylu gotické módy. Za figuríny se mohou malí návštěvníci postavit a popřípadě se vyfotit jako dáma či šlechtic z 13. a 14. století. Z dalších činností je čeká podepsat se gotickým písmem nebo kresba iniciály.


• S muzeem v přírodě – ornitologická procházka
Prácheňské muzeum nabízí pro děti 3. až 7. tříd v průběhu května až září exkurzi do Národní přírodní rezervace Řežabinec. Vaším průvodcem bude bývalý zoolog muzea Karel Pecl. Od roku 1977 zde prováděl odchyt a kroužkování ptáků. V blízkosti pozorovací věže nachystá sítě. Děti tedy uvidí ptáky zblízka a uslyší spoustu zajímavostí o ptačím společenstvu rezervace. Odborný výklad střídají aktivity vedené muzejními pedagogy s využitím pomůcek z „Krabice ptáků zpěváků“ (přiřazení ptačího hnízda k jeho obyvateli, skládačky, seřazení obrázků vývoje kuřete ve vajíčku). Program je možné absolvovat i na Svatotrojickém hřbitově v blízkosti centra města nejlépe od 8 hodin. (V ranních hodinách je aktivita ptáků nejvyšší.)

Pro 2. stupeň ZŠ

• Cesta do pravěku II.
Žáci 6. tříd ZŠ si rozšíří vědomosti z výuky dějepisu o poznatky z regionální archeologie. V expozici doplňují pracovní listy. Na program navazuje dílna tkaní z proužků látek, mletí na kamenném rotačním mlýnku, případně stavba obydlí z jeleních kůží (dle časových možností).

• Po stopách královského města Písku
Žáci 7. tříd ZŠ se seznámí s historií středověkého Písku i s podobou přemyslovského hradu. Po programu může následovat procházka městem.

• Knihovna v pohybu
Program probíhá pro žáky 9. tříd ZŠ ve dvou fázích. Zatímco se první skupina seznamuje s historií kulturních tradic města Písku přímo v expozici, zbývající vyhledávají informace v muzejní knihovně na regionálním literárním webu „Čtení z Písku“. Po 20 minutách se vystřídají.

• S muzeem v přírodě – ornitologická procházka - viz popsáno výše

Pro SŠ


Možnost komentovaných prohlídek podle požadavků učitelů, přednášky odborných pracovníků přímo ve vaší škole nebo v Přednáškovém sále muzea (Kulturní dějiny města - Písek na starých fotografiích, Středověké dějiny Písku, Etnografie, Moderní dějiny regionu, Zoologie, Geologie)


Kontakty: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
Mgr. Marcela Drhovská, Mgr. Klára Koubová
telefony: 382 201 111, linka 27, 40

 

 
Portál byl realizován za finanční podpory města Písku (grantový program města Písku na podporu cestovního ruchu).
© 2017 www.prachenskemuzeum.cz