Velké náměstí 114, 397 24 Písek | tel.: +420 382201111 | fax: +420 382201114 | e-mail | Otevírací doba | Vstupné
Home arrow Služby ● Programy - školy arrow Programy pro školy

Zřizovatel: Jihočeský kraj
Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
37076, České Budějovicepočítadlo.abz.cz

aktualizováno: 2018-09-048

Programy pro školy

Edukační programy
Doprovodné programy a tvůrčí dílny připravují muzejní pedagogové ke stálým expozicím i k aktuálním výstavám. Charakter vyučování v muzeu odpovídá věku žáků a vychází z Rámcových vzdělávacích programů jednotlivých stupňů škol. Během výuky jsou děti vedeny k aktivitě, k rozvoji představivosti a k tvůrčím řešením. Muzejní pedagogové přitom využívají původnosti sbírkových předmětů jakožto nositelů kulturního dědictví regionu. Můžete si vybrat z nabídky uvedených programů, které vám ale můžeme přizpůsobit na míru (časově, obsahově).

Aktuální nabídka krátkodobých doprovodných programů – 1. pololetí školního roku 2018/2019

ZÁŘÍ – ŘÍJEN -  S Človíčkem do minulosti – Cyklus pro předškoláky z MŠ. KAPACITA JIŽ NAPLNĚNA


Řezníci – výstava mastná (13. 11. – 31. 12., program do 21. 12.) – Výstavou o jihočeských řeznících školní skupiny během 30 minut provede její kurátor Mgr. Jan Kouba. Dobu prohlídky lze přizpůsobit věku dětí. Vhodné od 4. třídy ZŠ výše, i pro SŠ.
Dvě koruny Karla Lucemburského (27. 11. – 2. 12.) – Na přelomu listopadu a prosince muzeum pořádá další z cyklu mimořádných krátkodobých výstav. Tentokrát půjde o repliky Svatováclavské a císařské koruny Karla IV., vystavované u příležitosti 640. výročí úmrtí panovníka. Návštěva školních tříd je možná formou 20 až 30 minutové komentované prohlídky, tudíž ji lze absolvovat během jedné vyučovací hodiny. Začátky prohlídek nejlépe vždy v celou hodinu a v půl. Vhodné od 4. třídy ZŠ, i pro SŠ.
Vánoce Vojtěcha Kubašty. Výstava betlémů, knížek a přání papírového kouzelníka (6. 12. – 31. 12., program do 21. 12.) – Výstava představí zejména papírová leporela nejen s vánočními motivy a trojrozměrné betlémy z téhož materiálu od skvělého autora Vojtěcha Kubašty. Po prohlídce výstavy navážeme tradičně výtvarnou dílnou, z níž si každé dítě odnese vlastní 3D betlém. Vhodné pro předškoláky z MŠ a 1. stupeň ZŠ. KAPACITA PROGRAMU JIŽ NAPLNĚNA, ALE VÝSTAVU MŮŽETE SE SVOU TŘÍDOU NAVŠTÍVIT I BEZ DOPROVODNÉ DÍLNY.

POZOR! NEPŘEHLÉDNĚTE! POZOR! NEPŘEHLÉDNĚTE! POZOR! NEPŘEHLÉDNĚTE! POZOR!

Ve druhém pololetí školního roku 2018/2019 se v Prácheňském muzeu vše ponese ve jménu 70. výročí založení podniku JITEX. Od března do května chystáme velkou výstavu, kterou budeme doprovázet edukačními programy pro všechny věkové kategorie dětí – od MŠ po SŠ. Představena bude zároveň písecká móda před vznikem Jitexu. V únoru 2019 vás budeme informovat podrobněji. 

 
Nabídka stálých vzdělávacích programů

Pro mateřské školy a 1. třídy ZŠ

• S Človíčkem do minulosti

Jedná se o pět hodin dějepisu: •S Človíčkem po muzeu, •S Človíčkem v pravěku, •S Človíčkem ve středověkém městě, •S Človíčkem u praprababiček a prapradědečků, •S Človíčkem u spisovatelů a hudebních skladatelů. Každé setkání dětí s minulostí probíhá v jiné expozici. Povídání prolíná s prohlížením obrázků, manipulací předmětů v expozici a s nějakou činností - hraní na hudební nástroje, "oblékání" papírového človíčka, modelování housek, "psaní" knížky...
Objednat můžete také pouze vybraná témata. Pokud si rezervujete celý cyklus, budou děti každou hodinu obdarovány drobnými dárky=vzpomínkami, které si nashromáždí v plátěných pytlíčkách. Šestá hodina pak probíhá u vás ve škole, kde s dětmi vše u jejich dárků zopakujeme. PROGRAM PROBÍHÁ V ZÁŘÍ A ŘÍJNU ROKU 2018, DALŠÍ CELÝ CYKLUS JE PLÁNOVÁN AŽ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021. 

• S muzeem v přírodě – ornitologická procházka
Prácheňské muzeum nabízí pro děti z MŠ a školáky 1., 2. tříd v průběhu května až září exkurzi do Národní přírodní rezervace Řežabinec. Vaším průvodcem bude zoolog muzea Jiří Šebestian, který zde mimo jiné provádí odchyt a kroužkování ptáků. V blízkosti pozorovací věže nachystá sítě. Děti tedy uvidí ptáky zblízka a uslyší spoustu zajímavostí o ptačím společenstvu rezervace. Odborný výklad střídají aktivity vedené muzejními pedagogy s využitím pomůcek z „Krabice ptáků zpěváků“ (přiřazení ptačího hnízda k jeho obyvateli, skládačky, seřazení obrázků vývoje kuřete ve vajíčku). Program je možné absolvovat i na Svatotrojickém hřbitově v blízkosti centra města nejlépe od 8 hodin. (V ranních hodinách je aktivita ptáků nejvyšší.)

Pro 1. stupeň ZŠ

• Cesta do pravěku

Program je určen 4. a 5. ročníkům ZŠ a skládá se ze dvou částí. Formou hry, rozhovoru a živých obrazů získají děti základní poznatky o dané době přímo v expozici „Pravěk a doba slovanská“. V druhé části programu si všichni zkusí mletí obilí na kamenném rotačním mlýnku, společně si postaví obydlí z jeleních kůží. Nebude chybět ani "pravěká hudba". Ideální doporučená délka je 90 minut. Na program se můžete hlásit v průběhu celého roku

• Pátrání po středověkém hradu
Program je určen 4. a 5. ročníkům ZŠ. Během setkání v Rytířském sále zrekonstruují děti původní podobu písecké přemyslovské pevnosti. K tomu poslouží stavebnice z kostek a nákres hradu v pracovních listech. Představu tehdejší urozené společnosti dokreslují dřevěné figuríny oděné ve stylu gotické módy. Za figuríny se mohou malí návštěvníci postavit a popřípadě se vyfotit jako dáma či šlechtic z 13. a 14. století. Z dalších činností je čeká podepsat se gotickým písmem, ražba denáru či kresba iniciály. Na program se můžete hlásit v průběhu celého roku.

• Za časů prababiček a pradědečků
Pro 2. až 4. třídu je určen program, který se odehrává v expozici Písecký venkov v 19. století. Děti se seznámí s každodenním životem předků. Vyzkouší si dobové oblečení, poznají autentické předměty denní potřeby (valcha, nádobí, brousek,...) Zmíněn je koloběh svátků v průběhu roku. Programem se prolínají různé didaktické hry. Doporučená délka je 60 minut. Na program se můžete hlásit v průběhu celého roku.


• S muzeem v přírodě – ornitologická procházka
Prácheňské muzeum nabízí pro děti 3. až 7. tříd v průběhu května až září exkurzi do Národní přírodní rezervace Řežabinec. Vaším průvodcem bude bývalý zoolog muzea RNDr. Karel Pecl. Od roku 1977 zde prováděl odchyt a kroužkování ptáků. V blízkosti pozorovací věže nachystá sítě. Děti tedy uvidí ptáky zblízka a uslyší spoustu zajímavostí o ptačím společenstvu rezervace. Odborný výklad střídají aktivity vedené muzejními pedagogy s využitím pomůcek z „Krabice ptáků zpěváků“ (přiřazení ptačího hnízda k jeho obyvateli, skládačky, seřazení obrázků vývoje kuřete ve vajíčku aj.). Program je možné absolvovat i na Svatotrojickém hřbitově v blízkosti centra města nejlépe od 8 hodin. (V ranních hodinách je aktivita ptáků nejvyšší.)

Pro 2. stupeň ZŠ

• Cesta do pravěku II.
Žáci 6. tříd ZŠ si rozšíří vědomosti z výuky dějepisu o poznatky z regionální archeologie. V expozici doplňují pracovní listy. Na program navazuje dílna tkaní z proužků látek, mletí na kamenném rotačním mlýnku, případně stavba obydlí z jeleních kůží (dle časových možností).

• Po stopách královského města Písku

Žáci 7. tříd ZŠ se seznámí s historií středověkého Písku i s podobou přemyslovského hradu. Po programu může následovat procházka městem.

• Knihovna v pohybu
Program probíhá pro žáky 9. tříd ZŠ ve dvou fázích. Zatímco se první skupina seznamuje s historií kulturních tradic města Písku přímo v expozici, zbývající vyhledávají informace v muzejní knihovně na regionálním literárním webu „Čtení z Písku“. Po 20 minutách se vystřídají.

• S muzeem v přírodě – ornitologická procházka
Viz popsáno výše

Pro SŠ

Možnost komentovaných prohlídek podle požadavků učitelů, přednášky odborných pracovníků přímo ve vaší škole nebo v Přednáškovém sále muzea (Kulturní dějiny města - Písek na starých fotografiích, Středověké dějiny Písku, Etnografie, Moderní dějiny regionu, Zoologie, Geologie)
Kontakty: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny
Mgr. Marcela Drhovská, Mgr. Klára Koubová
telefony: 382 201 111, linka 27, 40

 
Portál byl realizován za finanční podpory města Písku (grantový program města Písku na podporu cestovního ruchu).
© 2018 www.prachenskemuzeum.cz