Velké náměstí 114, 397 24 Písek | tel.: +420 382201111 | fax: +420 382201114 | e-mail | Otevírací doba | Vstupné
Home

Zřizovatel: Jihočeský kraj
Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
37076, České Budějovicepočítadlo.abz.cz

aktualizováno: 2021-06-18

PMP

12. 5. - 9. 8. 2020

Řežabinec: Přírodní klenot Písecka
Fotografická výstava

 


 

Jediná Národní přírodní rezervace v okrese Písek, což samo svědčí o významu tohoto území.
Krajinářsky je to vlastně esence jihočeskosti - najdete zde rybník s velkou plochou porostlou rákosím, tůně s typickou mokřadní vegetací a všemi myslitelnými obojživelníky, zamokřené orchidejové louky i rašeliniště.
Vyskytuje se zde přes 160 ptačích druhů, včetně silně a kriticky ohrožených druhů.
Oblast je i významnou archeologickou lokalitou.

 

 
Portál byl realizován za finanční podpory města Písku (grantový program města Písku na podporu cestovního ruchu).
© 2021 www.prachenskemuzeum.cz