Velké náměstí 114, 397 24 Písek | tel.: +420 382201111 | fax: +420 382201114 | e-mail | Otevírací doba | Vstupné
Home arrow Stálé expozice

Zřizovatel: Jihočeský kraj
Krajský úřad
U Zimního stadionu 1952/2
37076, České Budějovicepočítadlo.abz.cz

aktualizováno: 2021-06-18

Stálé expoziceExpozice Prácheňského muzea byly otevřeny 18. května 1993. Autory scénérií jsou z velké části odborní pracovníci muzea, další části zpracovali přizvaní odborníci, např. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc., PhDr. Jaroslav Kudrnáč, CSc., RNDr. Jiří Machart, CSc., PhDr. František Šmahel, CSc. a Mgr. Ondřej Kolář.

Architektonické řešení a koncepce je dílem ing. arch. Vladimíra Bou?ka, grafické řešení Radomíra Postla a expozice realizovali pracovníci Art Centra České Budějovice. Ve výstavbě je ještě expozice etnografie a barokního umění. Každý sál je doplněn figurínou, která charakterizuje pojednané období. V prostoru mezi prvním a druhým patrem je umístěn hodinový stroj z roku 1768, který pravidelně odbíjí čtvrtky, půlky i celé hodiny a oživuje tak návštěvníkům pobyt v muzeu.
Za nově pojaté expozice získalo v roce 1996 muzeum od Rady Evropy cenu Evropské muzeum roku.

Ve stálých expozicích je z prostorových i koncepčních důvodů  prezentována jen menší část z rozsáhlých muzejních sbírek. Alespoň rámcovou informaci o jejich oborovém rozčlenění, množství i historii je možno nalézt na stránkách Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury České republiky.

 Portál byl realizován za finanční podpory města Písku (grantový program města Písku na podporu cestovního ruchu).
© 2022 www.prachenskemuzeum.cz